gratis leren

Studiebegeleiding

Wanneer je student de leerstof niet onder de knie krijgt.

Wanneer je kind nood heeft aan extra bijles.

Wanneer je student nood heeft aan extra oefeningen.

Wanneer je student hulp nodig heeft bij het creëren van een GIP, bachelorproef of masterproef.

Doelgroep

› lager onderwijs

› secundair onderwijs

› hoger onderwijs

› ex-GON-studenten die geen GON meer krijgen maar toch nood hebben aan extra begeleiding

 

Wat kan er concreet gebeuren tijdens een sessie

» uitleggen van de leerstof

» extra oefeningen maken

» schema’s, mindmaps en samenvattingen opmaken

» helpen bij het uitwerken van de GIP, bachelorproef, masterproef (kritische commentaar op inhoud, structuur,..)

» studieplanning opstellen doorheen het jaar of in functie van de examenperiode

» …

 

Inhouse studiebegeleiding

Lager onderwijs

→ voor alle vakken kan begeleiding aangevraagd worden

 

Secundair onderwijs

Geschiedenis – Nederlands – Cultuurwetenschappen – Gedragswetenschappen

Wiskunde – Project algemene vakken – Biologie

Techniek – Mechanica – Elektriciteit – Elektromechanica – Elektronica

GIP

 

Hoger onderwijs

Statistiek – Algemene psychologie – Methodologie van de sociale wetenschappen

Sociale psychologie – Biologie

Elektriciteit – Electronica (analoge en digitale)

bachelorproef – masterproef

 

Wij werken nauw samen met ander coachen in de ruime regio rond Waregem. Neem met ons contact op indien u studiebegeleiding wenst voor een vak dat hier niet vermeld wordt.

Wij bezorgen u dan snel een voorstel.