gratis helpen

Huiswerkbegeleiding

Wanneer de balans werk-gezin beperkte ruimte overlaat om met de kinderen het huiswerk te maken.

Wanneer je de tijd met je kind vooral wil spenderen aan de leuke dingen.

Wanneer je kind makkelijker en sneller huiswerk maakt met neutrale begeleiding.

Wanneer je student nood heeft aan iemand die structuur aanbrengt in al het huiswerk.

Wanneer je student gewoon graag hulp heeft bij het maken van zijn taken.

 

Doelgroep

› lager onderwijs

› secundair onderwijs

› hoger onderwijs

 

Wat kan er concreet gebeuren tijdens een sessie

» hulp bij het opstellen van een planning

» samen het huiswerk maken

» opdrachten waarbij de student vast zit, terug op het spoor zetten

» helpen studeren, lessen ondervragen

»…

 

Intentie

We gaan als coach niet het huiswerk, de planning of de taken maken in de plaats van het kind of de student.

We laten ze nadenken en bieden met gerichte vraagstelling nieuwe inzichten en vooruitgang in het leerproces.